6SD150

6SD150

6SD150

Giá cước: 900.000 đ
Thời hạn: 180 Ngày
Lưu lượng: Có 540Gb data 4G tốc độ cao /180 ngày sử dụng. (Sử dụng 3Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 3Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 3Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 180 ngày
Cú pháp: 6SD150 SON gửi 9123

900 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 900.000 đ
Thời hạn: 180 Ngày
Lưu lượng: Có 540Gb data 4G tốc độ cao /180 ngày sử dụng. (Sử dụng 3Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 3Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 3Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 180 ngày
Cú pháp: 6SD150 SON gửi 9123