6SD125Z

6SD125Z

6SD125Z

Giá cước: 750.000 đ
Thời hạn: 180 Ngày
Lưu lượng: Có 1440Gb data 4G tốc độ cao /90 ngày sử dụng. (Sử dụng 8Gb/ ngày) (2GB toàn quốc; 6GB sử dụng trong tỉnh)
Hết lưu lượng: Hết 8Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 8Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 180 ngày
Free data ứng dụng: TV360 Basic
Cú pháp: 6SD125Z SON gửi 9123

750 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 750.000 đ
Thời hạn: 180 Ngày
Lưu lượng: Có 1440Gb data 4G tốc độ cao /90 ngày sử dụng. (Sử dụng 8Gb/ ngày) (2GB toàn quốc; 6GB sử dụng trong tỉnh)
Hết lưu lượng: Hết 8Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 8Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 180 ngày
Free data ứng dụng: TV360 Basic
Cú pháp: 6SD125Z SON gửi 9123