6SD120

6SD120

6SD120

Giá cước: 720.000 đ
Thời hạn: 180 Ngày
Lưu lượng: Có 360Gb data 4G tốc độ cao /180 ngày sử dụng. (Sử dụng 2Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 2Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 180 ngày
Cú pháp: 6SD120 SON gửi 9123

720 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 720.000 đ
Thời hạn: 180 Ngày
Lưu lượng: Có 360Gb data 4G tốc độ cao /180 ngày sử dụng. (Sử dụng 2Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 2Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 180 ngày
Cú pháp: 6SD120 SON gửi 9123