3TRE60

3TRE60

3TRE60

Giá cước: 180.000 đ
Thời hạn: 90 Ngày
Lưu lượng: Có 180Gb data 4G tốc độ cao /90 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 2Gb data
Miễn phí: Miễn phí 100% data truy cập ứng dụng Tiktok
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp 2Gb
Áp dụng: Thuê bao trả trước sim học sinh và sinh viên Viettel có chủ thuê bao độ tuổi từ 14 đến 22 tuổi.
Cú pháp: 3TRE60 SON gửi 9123

180 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 180.000 đ
Thời hạn: 90 Ngày
Lưu lượng: Có 180Gb data 4G tốc độ cao /90 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 2Gb data
Miễn phí: Miễn phí 100% data truy cập ứng dụng Tiktok
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp 2Gb
Áp dụng: Thuê bao trả trước sim học sinh và sinh viên Viettel có chủ thuê bao độ tuổi từ 14 đến 22 tuổi.
Cú pháp: 3TRE60 SON gửi 9123