3ST60N

3ST60N

3ST60N

Giá cước: 180.000 đ
Thời hạn: 90 Ngày
Lưu lượng: Có 180Gb data 4G tốc độ cao /90 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 2Gb data
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập
Cú pháp: 3ST60N SON gửi 9123

180 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 180.000 đ
Thời hạn: 90 Ngày
Lưu lượng: Có 180Gb data 4G tốc độ cao /90 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 2Gb data
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập
Cú pháp: 3ST60N SON gửi 9123