3SD90

3SD90

3SD90

Giá cước: 270.000 đ
Thời hạn: 90 Ngày
Lưu lượng: Có 135Gb data 4G tốc độ cao /90 ngày sử dụng. (Sử dụng 1,5Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 1,5Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 1,5Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 90 ngày.
Cú pháp: 3SD90 SON gửi 9123

270 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 270.000 đ
Thời hạn: 90 Ngày
Lưu lượng: Có 135Gb data 4G tốc độ cao /90 ngày sử dụng. (Sử dụng 1,5Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 1,5Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 1,5Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 90 ngày.
Cú pháp: 3SD90 SON gửi 9123