3SD70

3SD70

3SD70

Giá cước: 210.000 đ
Thời hạn: 90 Ngày
Lưu lượng: Có 90Gb data 4G tốc độ cao /90 ngày sử dụng. (Sử dụng 1Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 1Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 90 ngày
Cú pháp: 3SD70 SON gửi 9123

210 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 210.000 đ
Thời hạn: 90 Ngày
Lưu lượng: Có 90Gb data 4G tốc độ cao /90 ngày sử dụng. (Sử dụng 1Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 1Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 90 ngày
Cú pháp: 3SD70 SON gửi 9123