3SD150

3SD150

3SD150

Giá cước: 450.000 đ
Thời hạn: 90 Ngày
Lưu lượng: Có 270Gb data 4G tốc độ cao /90 ngày sử dụng. (Sử dụng 3Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 3Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 3Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 90 ngày
Cú pháp: 3SD150 SON gửi 9123

450 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 450.000 đ
Thời hạn: 90 Ngày
Lưu lượng: Có 270Gb data 4G tốc độ cao /90 ngày sử dụng. (Sử dụng 3Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 3Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 3Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 90 ngày
Cú pháp: 3SD150 SON gửi 9123