3SD125Z

3SD125Z

3SD125Z

Giá cước: 375.000 đ
Thời hạn: 90 Ngày
Lưu lượng: Có 630Gb data 4G tốc độ cao /90 ngày sử dụng. (Sử dụng 7Gb/ ngày) (2GB toàn quốc; 5GB sử dụng trong tỉnh)
Hết lưu lượng: Hết 7Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 7Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 90 ngày
Free data ứng dụng: TV360 Basic
Áp dụng: Thuê bao di động trong danh sách Viettel tại các tỉnh thành sau: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Quảng Nam, Quảng Bình, Kiên Giang, Hậu Giang
Bấm https://viettel.vn/ để xem thuê bao của bạn có đăng ký được gói 3SD125Z Viettel hay không.
Cú pháp: 3SD125Z SON gửi 9123

375 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 375.000 đ
Thời hạn: 90 Ngày
Lưu lượng: Có 630Gb data 4G tốc độ cao /90 ngày sử dụng. (Sử dụng 7Gb/ ngày) (2GB toàn quốc; 5GB sử dụng trong tỉnh)
Hết lưu lượng: Hết 7Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 7Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 90 ngày
Free data ứng dụng: TV360 Basic
Áp dụng: Thuê bao di động trong danh sách Viettel tại các tỉnh thành sau: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Quảng Nam, Quảng Bình, Kiên Giang, Hậu Giang
Bấm https://viettel.vn/ để xem thuê bao của bạn có đăng ký được gói 3SD125Z Viettel hay không.
Cú pháp: 3SD125Z SON gửi 9123