3SD120

3SD120

3SD120

Giá cước: 360.000 đ
Thời hạn: 90 Ngày
Lưu lượng: Có 180Gb data 4G tốc độ cao /90 ngày sử dụng. (Sử dụng 2Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 2Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 90 ngày
Cú pháp: 3SD120 SON gửi 9123

360 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 360.000 đ
Thời hạn: 90 Ngày
Lưu lượng: Có 180Gb data 4G tốc độ cao /90 ngày sử dụng. (Sử dụng 2Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 2Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 90 ngày
Cú pháp: 3SD120 SON gửi 9123