3N

3N

3N

Giá cước: 30.000 đ
Thời hạn: 3 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 3 ngày
Gọi ngoại mạng: Miễn phí 15 phút gọi ngoại mạng/ 3 ngày ( 5 phút/ 1 ngày)
Data: Miễn phí 15Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động/ 3 ngày ( 5Gb/ 1 ngày)
Hết lưu lượng: Hết 5Gb data / 1 ngày dừng truy cập mạng.
Cú pháp: 3N SON gửi 9123

30 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 30.000 đ
Thời hạn: 3 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 3 ngày
Gọi ngoại mạng: Miễn phí 15 phút gọi ngoại mạng/ 3 ngày ( 5 phút/ 1 ngày)
Data: Miễn phí 15Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động/ 3 ngày ( 5Gb/ 1 ngày)
Hết lưu lượng: Hết 5Gb data / 1 ngày dừng truy cập mạng.
Cú pháp: 3N SON gửi 9123