3MXH100

3MXH100

3MXH100

Giá cước: 300.000đ
Thời hạn: 90 ngày
Data: Miễn phí 900Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 90 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Free data: Miễn phí 100% data tốc độ cao không giới hạn truy cập xem Fim trên Tiktok, Youtube, Facebook, tín nhắn trên Messenger…
Áp dụng: Thuê bao trả trước theo danh sách Viettel. Bấn https://viettel.vn xem thuê bao của bạn có đăng ký được hay không
Cú pháp: 3MXH100 SON gửi 9123

300 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 300.000đ
Thời hạn: 90 ngày
Data: Miễn phí 900Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 90 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Free data: Miễn phí 100% data tốc độ cao không giới hạn truy cập xem Fim trên Tiktok, Youtube, Facebook, tín nhắn trên Messenger…
Áp dụng: Thuê bao trả trước theo danh sách Viettel. Bấn https://viettel.vn xem thuê bao của bạn có đăng ký được hay không
Cú pháp: 3MXH100 SON gửi 9123