1N

1N

1N

Giá cước: 10.000 đ
Thời hạn: 24h
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 24h trong ngày
Gọi ngoại mạng: Miễn phí 5 phút gọi ngoại mạng/ 1 ngày
Data: Miễn phí 5Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động/ 24h trong ngày
Hết lưu lượng: Hết 5Gb data dừng truy cập mạng.
Cú pháp: 1N SON gửi 9123

10 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 10.000 đ
Thời hạn: 24h
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 24h trong ngày
Gọi ngoại mạng: Miễn phí 5 phút gọi ngoại mạng/ 1 ngày
Data: Miễn phí 5Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động/ 24h trong ngày
Hết lưu lượng: Hết 5Gb data dừng truy cập mạng.
Cú pháp: 1N SON gửi 9123