1N

1N

1N

Giá cước: 10.000 đ

Thời hạn: 24h

Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 24h trong ngày

Gọi ngoại mạng: Miễn phí 5 phút gọi ngoại mạng/ 1 ngày

Data: Miễn phí 5Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động/ 24h trong ngày

Hết lưu lượng: Hết 5Gb data dừng truy cập mạng.

Cú pháp: 1N SON gửi 9123

10 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 10.000 đ

Thời hạn: 24h

Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 24h trong ngày

Gọi ngoại mạng: Miễn phí 5 phút gọi ngoại mạng/ 1 ngày

Data: Miễn phí 5Gb data 4g tốc độ cao truy cập mạng internet trên di động/ 24h trong ngày

Hết lưu lượng: Hết 5Gb data dừng truy cập mạng.

Cú pháp: 1N SON gửi 9123