12V180B

12V180B

12V180B

Giá cước: 2.400.000 đ
Thời hạn: 360 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 360 ngày
Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày ( tổng 1200 phút/ 360 ngày)
Data: Miễn phí 2880Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 360 ngày. Mỗi ngày sử dụng 8Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 8Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Cú pháp: 12V200B SON gửi 9123

2 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 2.400.000 đ
Thời hạn: 360 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút/ 360 ngày
Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày ( tổng 1200 phút/ 360 ngày)
Data: Miễn phí 2880Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 360 ngày. Mỗi ngày sử dụng 8Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 8Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Cú pháp: 12V200B SON gửi 9123