12V160B

12V160B

12V160B

Giá cước: 1.920.000 đ
Thời hạn: 360 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 360 ngày
Ngoại mạng: Miễn phí 1200 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 360 ngày (100 phút/ 30 ngày)
Data: Miễn phí 1440Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 360 ngày. Mỗi ngày sử dụng 4Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 4Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Cú pháp: 12V160B SON gửi 9123

2 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 1.920.000 đ
Thời hạn: 360 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 360 ngày
Ngoại mạng: Miễn phí 1200 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 360 ngày (100 phút/ 30 ngày)
Data: Miễn phí 1440Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 360 ngày. Mỗi ngày sử dụng 4Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 4Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Cú pháp: 12V160B SON gửi 9123