12V150B

12V150B

12V150B

Giá cước: 1.800.000 đ
Thời hạn: 360 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 360 ngày
Ngoại mạng: Miễn phí 80 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày (tổng 960 phút/ 360 ngày)
Data: Miễn phí 720Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 360 ngày. Mỗi ngày sử dụng 2Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Cú pháp: 12V150B SON gửi 9123

2 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 1.800.000 đ
Thời hạn: 360 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 360 ngày
Ngoại mạng: Miễn phí 80 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày (tổng 960 phút/ 360 ngày)
Data: Miễn phí 720Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 360 ngày. Mỗi ngày sử dụng 2Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Cú pháp: 12V150B SON gửi 9123