12V120B

12V120B

12V120B

Giá cước: 1.440.000 đ
Thời hạn: 360 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 360 ngày
Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày ( tổng 600 phút/ 360 ngày)
Data: Miễn phí 540Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 360 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1,5Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 1,5Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Cú pháp: 12V120B SON gửi 9123

1 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 1.440.000 đ
Thời hạn: 360 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 360 ngày
Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày ( tổng 600 phút/ 360 ngày)
Data: Miễn phí 540Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 360 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1,5Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 1,5Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Cú pháp: 12V120B SON gửi 9123