12SD90

12SD90

12SD90

Giá cước: 1.080.000 đ
Thời hạn: 360 Ngày
Lưu lượng: Có 540Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 1,5Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 1,5Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 1,5Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 360 ngày
Cú pháp: 12SD90 SON gửi 9123

1 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 1.080.000 đ
Thời hạn: 360 Ngày
Lưu lượng: Có 540Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 1,5Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 1,5Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 1,5Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 360 ngày
Cú pháp: 12SD90 SON gửi 9123