12SD70

12SD70

12SD70

Giá cước: 840.000 đ
Thời hạn: 360 Ngày
Lưu lượng: Có 360Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 1Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 1Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 360 ngày
Cú pháp: 12SD70 SON gửi 9123

840 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 840.000 đ
Thời hạn: 360 Ngày
Lưu lượng: Có 360Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. (Sử dụng 1Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 1Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 360 ngày
Cú pháp: 12SD70 SON gửi 9123