12SD150

12SD150

12SD150

Giá cước: 1.800.000 đ
Thời hạn: 360 Ngày
Lưu lượng: Có 1080Gb data 4G tốc độ cao /360 ngày sử dụng. (Sử dụng 3Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 3Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 3Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 360 ngày
Cú pháp: 12SD150 SON gửi 9123

2 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 1.800.000 đ
Thời hạn: 360 Ngày
Lưu lượng: Có 1080Gb data 4G tốc độ cao /360 ngày sử dụng. (Sử dụng 3Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 3Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 3Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 360 ngày
Cú pháp: 12SD150 SON gửi 9123