12SD135

12SD135

12SD135

Giá cước: 1.620.000 đ
Thời hạn: 360 Ngày
Lưu lượng: Có 1800Gb data 4G tốc độ cao /360 ngày sử dụng. (Sử dụng 5Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 5Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 5Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 360 ngày
Free data ứng dụng: TV360 Basic
Cú pháp: 12SD135 SON gửi 9123

2 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 1.620.000 đ
Thời hạn: 360 Ngày
Lưu lượng: Có 1800Gb data 4G tốc độ cao /360 ngày sử dụng. (Sử dụng 5Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 5Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 5Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 360 ngày
Free data ứng dụng: TV360 Basic
Cú pháp: 12SD135 SON gửi 9123