12SD120

12SD120

12SD120

Giá cước: 1.440.000 đ
Thời hạn: 360 Ngày
Lưu lượng: Có 720Gb data 4G tốc độ cao /360 ngày sử dụng. (Sử dụng 2Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 2Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 360 ngày
Cú pháp: 12SD120 SON gửi 9123

1 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 1.440.000 đ
Thời hạn: 360 Ngày
Lưu lượng: Có 720Gb data 4G tốc độ cao /360 ngày sử dụng. (Sử dụng 2Gb/ ngày)
Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập, ngày hôm sau cộng tiếp 2Gb để sử dụng đến hết chu kỳ 360 ngày
Cú pháp: 12SD120 SON gửi 9123