12MXH150

12MXH150

12MXH150

Giá cước: 1.800.000 đ
Thời hạn: 360 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 360 ngày
Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày (600 phút/ 360 ngày)
Data: Miễn phí 540Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 360 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1,5Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 1,5Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Free data: Miễn phí 100% data tốc độ cao không giới hạn truy cập xem Fim trên Tiktok, Youtube, Facebook, Messenger
Cú pháp: 12MXH150 SON gửi 9123

2 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 1.800.000 đ
Thời hạn: 360 ngày
Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút/ 360 ngày
Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel/ 30 ngày (600 phút/ 360 ngày)
Data: Miễn phí 540Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 360 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1,5Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 1,5Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Free data: Miễn phí 100% data tốc độ cao không giới hạn truy cập xem Fim trên Tiktok, Youtube, Facebook, Messenger
Cú pháp: 12MXH150 SON gửi 9123