12MXH100

12MXH100

12MXH100

Giá cước: 1.200.000 đ
Thời hạn: 360 ngày
Data: Miễn phí 360Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 360 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Free data: Miễn phí 100% data tốc độ cao không giới hạn truy cập xem Fim trên Tiktok, Youtube, Facebook, tín nhắn trên Messenger…
Cú pháp: 12MXH100 SON gửi 9123

1 VNĐ
GIỚI THIỆU

Giá cước: 1.200.000 đ
Thời hạn: 360 ngày
Data: Miễn phí 360Gb data 4G tốc độ cao của Viettel/ 360 ngày. Mỗi ngày sử dụng 1Gb data.
Hết lưu lượng: Hết 1Gb data/ 1 ngày dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp.
Free data: Miễn phí 100% data tốc độ cao không giới hạn truy cập xem Fim trên Tiktok, Youtube, Facebook, tín nhắn trên Messenger…
Cú pháp: 12MXH100 SON gửi 9123