Hot: Miễn phí sử dụng chứng từ số 1 năm và 500 hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp mới thành lâp

Ngày 29/12/2020 UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt nghị quyết số 5742/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội là đơn vị được UBND thành phố Hà Nội và Sở Kế hoạch và đầu tư giao đầu mối triển khai thực hiện chương trình Hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp thành lập mới năm 2021: Hỗ trợ kinh phí dịch vụ chứng thực 01 (một) chữ ký số khởi tạo, cài đặt hóa đơn điện tử kèm 500 hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp thành lập mới năm 2021.

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập đã triển khai đấu thầu qua mạng và lựa chọn đơn vị thực hiện hỗ trợ là liên danh 4 nhà cung cấp: Viettel – VNPT – Misa – BKAV). Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội đã ban hành thông báo số 16/TB-HTDN ngày 18/03/2021 để các doanh nghiệp nắm được thông tin về chương trình hỗ trợ của Sở. Link thông báo của Sở KH&ĐT Hà Nội: http://www.hanoi-sme.vn/thong-bao-ve-viec-trien-khai-chuong-trinh-ho-tro-dich-vu-chung-thuc-01-chu-ky-so-va-khoi-tao-cai-dat-hoa-don-dien-tu-cho-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-nam-2021/ 

Như vậy, từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp thành lập mới được đăng ký nhận miễn phí gói dịch vụ chững thực chữ ký số trong 1 năm đầu và 500 hóa đơn điện tử có thể liên hệ với 1 trong 4 nhà cung cấp trên để được hỗ trợ. Để sử dụng dịch vụ hoàn toàn miễn phí của Viettel các doanh nghiệp liên hệ đầu mối:

Nhân viên KHDN: Bùi Thị Doan – SĐT: 0967852345 hoặc 02422.158.258

Ngoài ra, Viettel đã tung ra thị trường rất nhiều sản phẩm ưu đãi riêng cho khách hàng là doanh nghiệp mới thành lập như: Miễn phí mở tài khoản ngân hàng số đẹp, miễn phí dịch chi lương, chính sách giá ưu đãi các dịch vụ internet, di động.

 

 

Tin nổi bật