COMBO Thoại + Data

V200C
 • 60GB (2GB/ngày)
 • 20 phút đầu tiên/ cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
 • 100 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox
 • Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV
 • Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày
200.000đ / 30 ngày
V150C
 • 45GB (1.5GB/ngày), hết 1.5GB/ngày ngừng truy cập. 
 • 20 phút đầu tiên/ cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
 • 50 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí lưu trữ 25GB dữ liệu trên LifeBox
 • Miễn phí xem phim trên ứng dụng Viettel TV.\
 • Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày. 
150.000đ / Không thời hạn
V120C
 • 30GB (1GB/ngày) sử dụng trong 30 ngày.
 • 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
 • 50 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng Tik Tok
 • Ưu đã sử dụng trong 30 ngày
120.000đ / 30 ngày
V90C
 • 15GB (500MB/ngày) sử dụng trong 30 ngày
 • 20 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối da 1000 phút)
 • 20 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng Tik Tok
 • Ưu đã sử dụng trong 30 ngày 
90.000đ / 30 ngày
V70C
 • 300MB/ngày. Tổng lưu lượng có 9GB tốc độ cao/30 ngày. 
 • 10 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút)
 • Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày 
70.000đ / 30 ngày
V50C
 • 2GB + 10 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng (tối đa 1000 phút).
 • Ưu đãi sử dụng trong 30 ngày. 
50.000đ / Không thời hạn

Tin nổi bật