Các gói cước Mobile Internet của Viettel

GÓI HOT

Gói cước giá rẻ, dung lượng khủng, được yêu thích nhất hiện nay!

           Đăng ký ngay                   Đăng ký ngay                  Đăng ký ngay                   Đăng ký ngay

 

GÓI THÁNG

Bổ sung data - ưu đãi Mimaxsv chỉ 50k có ngay 5GB

          Đăng ký ngay                    Đăng ký ngay                  Đăng ký ngay                   Đăng ký ngay

 

GÓI MUA THÊM

 Mua thêm data để thả ga lướt net!

           Đăng ký ngay                    Đăng ký ngay                  Đăng ký ngay                   Đăng ký ngay

 

GÓI ROAMING

Gói cước phục vụ nhu cầu truy cập internet, gọi điện, nhắn tin khi chuyển vùng quốc tế.

           Đăng ký ngay                    Đăng ký ngay                  Đăng ký ngay                  Đăng ký ngay

         Đăng ký ngay                    Đăng ký ngay                  Đăng ký ngay                  Đăng ký ngay

 

         Đăng ký ngay                    Đăng ký ngay                  Đăng ký ngay                   Đăng ký ngay

         Đăng ký ngay                    Đăng ký ngay                  Đăng ký ngay                  Đăng ký ngay

         Đăng ký ngay                    Đăng ký ngay                  Đăng ký ngay                  Đăng ký ngay

 

GÓI DATA ONLY (DCOM)

         Đăng ký ngay                    Đăng ký ngay                  Đăng ký ngay                  Đăng ký ngay