Gói cước khách hàng doanh nghiệp

X

Đăng ký

Cảm ơn bạn đã lựa chọn đăng ký sản phẩm. Xin mời bạn điền thông tin vào bên dưới và click nút "Đăng ký". Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong ít phút.

Xin trân trọng cảm ơn!

13.200.000đ/tháng
Tốc độ: 250Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu: 5Mbps
 • IP tĩnh: Miễn phí 01 IP tĩnh + 2 block IP
Đăng ký
1.650.000đ/tháng
Tốc độ: 150Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu: 2Mbps
 • IP tĩnh: Miễn phí 01 IP tĩnh 
Đăng ký
9.900.000đ/tháng
Tốc độ: 250Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu: 3Mbps
 • IP tĩnh: Miễn phí 01 IP tĩnh + 2 block IP
Đăng ký
6.600.000đ/tháng
Tốc độ: 200Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu: 3Mbps
 • IP tĩnh: Miễn phí 01 IP tĩnh + 1 block IP
Đăng ký
4.400.000đ/tháng
Tốc độ: 200Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu: 2Mbps
 • IP tĩnh: Miễn phí 01 IP tĩnh + 1 block IP
Đăng ký
3.300.00đ/tháng
Tốc độ: 180Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu: 3Mbps
 • IP tĩnh: Miễn phí 01 IP tĩnh 
Đăng ký
2.200.000đ/tháng
Tốc độ: 180Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu: 1.5Mbps
 • IP tĩnh: Miễn phí 01 IP tĩnh 
Đăng ký
1.400.000đ/tháng
Tốc độ: 120Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu: 2Mbps
 • IP tĩnh: Miễn phí 01 IP tĩnh 
Đăng ký
880.00đ/tháng
Tốc độ: 120Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu: 1Mbps
 • IP tĩnh: Miễn phí 01 IP tĩnh 
Đăng ký
660.000đ/tháng
Tốc độ: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu: 784Kbps
 • IP tĩnh: Miễn phí 01 IP tĩnh 
Đăng ký
660.000đ/tháng
Tốc độ: 80Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu: 512Kbps
 • IP tĩnh: Miễn phí 01 IP tĩnh 
Đăng ký
450.000đ/tháng
Tốc độ: 60Mbps
 • Băng thông quốc tế tối thiểu: 256Kbps
 • IP tĩnh: Miễn phí 01 IP tĩnh 
Đăng ký

Tin nổi bật